• Kaygı İle Nasıl Baş Edilir?

  Kaygı İle Nasıl Baş Edilir?

  Kaygı İle Baş Etmeye dair Öneriler… Kaygı insanın kendi psikolojik ve/veya bedensel dayanıklılığına ve yeterliliğine güvenememe, inanama hali olarak ifade edilebilir Kaygı düzeyi yüksek bireyler çoğunlukla; Bardağın boş olan kısmına’ odaklanma eğilimindedirler. Olumsuz sonuçlar beklerler. Çoğunlukla mükemmeliyetçi, kendilerinden beklentileri yüksek, bir diğer ifadeyle yüksek standartlara sahip bireylerdir. Davranışlarının kabul görmesi ve onaylanmasına oldukça önem verirler.

  Read more
 • Kronik Travma Belirtileri

  Kronik Travma Belirtileri

  Kompleks Travma Belirtileri nelerdir? Çaresizlik, güçsüzlük, yetersizlik hisleri ve düşüncelerinin çokluğu, Bedensel hastalıklarda artış (özellikle fiziksel kaynağın bulunmadığı, “psikolojik” denilen rahatsızlıklarda) Umutsuzluk, Öznefret, özkızgınlık, özyıkıcılık… Öfke kontrolsüzlüğü, çok çabuk ve aşırı öfkelenme, sakinleşememe, Kendine zarar verici davranışlar, umursamaz, boş veren, pervasız, aşırı risk alma davranış ve tutumları, Kendine, insanlara, dünyaya yönelik düşmancıl duygu, düşünce ve

  Read more
 • Şikayetlerinize Dikkat Edin

  Yakınmalarınız Travma Kaynaklı Olabilir Travma denince akla; hayatı alt üst eden yaşam olayları gelir. Ancak araştırmaların gösterdiği önemli bir olgu; erken çocuklukta ve sonrasında tekrarlayan olumsuz yaşam olaylarının etkilerinin yarattığı sorunların oldukça ağır olabileceğini ortaya koymaktadır. Tek bir travmatik olay yerine art arda pek çok olumsuz yaşantılar, tekrarlar, birikimsel etkilere neden olmaktadır. Psikoloji dilinde bu

  Read more
 • Korku, Kaygı, Suçluluk, Utanç Duyguları

  Korku, Kaygı, Suçluluk, Utanç Duyguları

  Neden? Ansızın Korku, Endişe, Suçluluk, Utanç Duygularına Boğuluruz İnsanlar yaşadıkları olumsuzluklara anlam bulup, üstesinden gelemedikleri, bilmedikleri bir şeyler olduğu için terapiye gelirler. Amaç; içlerinde ne olup bittiğini bilmektir. Neden ansızın korku, kaygı duyduklarını öğrenmek isterler. Neden durduk yere “kendilerini beceriksiz, yetersiz, güçsüz, değersiz” algıladıklarını anlamaya çalışırlar. Durduk yere ortaya çıkan panik tepkileri, kaçınmalar, fobiler… “Kendini

  Read more
 • Olumsuz Çocukluk Olayları

  Olumsuz Çocukluk Olayları

  Geçmişteki Çocukluk Olayları ve Hastalıklar Psikolojik Travma ve Hastalık ilişkisine araştırmaların gözünden bakıldığında ortaya çıkan veriler çarpıcı. Araştırmacılar, çocukluktan itibaren maruz kalınan travmatik yaşantıları gruplayarak daha sonra ortaya çıkan sağlık sorunları ile olan ilişkileri tespit etmeye çalışırlar. ABD’de yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; Duygusal istismar, Fiziksel istismar, Cinsel istismar, Duygusal ihmal, Fiziksel ihmal, Aile içi şiddet,

  Read more
 • Beynin Kendini İyileştirme Gücü

  Beynin Kendini İyileştirme Gücü

  Beynin Kendini İyileştirme Gücü Beynimiz yaşananlardan anlam çıkartmaya çalışır. Çıkartılan anlam, bilgi ve dersler, adına Nöron denen sinir hücrelerinde depolanır. Uygun şekilde işlenmiş, entegre edilmiş anılar olumlu yaşantı, duygu ve düşüncelere hizmet eder. Beynimiz yaşananlardan anlam çıkartmaya çalışır. Çıkartılan anlam, bilgi ve dersler, adına Nöron denen sinir hücrelerinde depolanır. Uygun şekilde işlenmiş, entegre edilmiş anılar

  Read more
 • Zihne Açılan Pencere! EMDR

  Zihne Açılan Pencere! EMDR EMDR yani Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme; diğer bütün terapilerle entegre edilip kullanılabilen bir tedavi yaklaşımıdır. Temeli; her iki beyin yarım küresini aynı anda aktive ederek, işlenmemiş, uyumsuz anıların işlenmesi, uyumlu hale getirilmesidir. Her iki beyin yarım küresi; göz hareketleri ile uyarılabileceği gibi işitsel, dokunsal yollarla da çalıştırılabilir.

  Read more

Photostream