Çocuk ve Ergenlerde EMDR ile Kaygı Yönetimi

Çocuk ve Ergenlerde EMDR ile KaygıYönetimi

Küçük travmalar derin izler bırakır. Okula başlama, okuma yazma sürecinde yaşanan zorluklar, yeni bir kardeşin gelmesi, anne babanın ayrılması, aile içi küçük çaplı krizler vb,gibi daha birçok

EMDR; Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırmaya yönelik bir terapi tekniğidir. Küçük travmalar derin izler bırakır.

Okula başlama

okuma yazma sürecinde yaşanan zorluklar

yeni bir kardeşin gelmesi

anne babanın ayrılması

Kardeş kaybı

yaralanma ve kazalar akran zorbalığına maruz kalma

aile içi küçük çaplı krizler…

Daha birçok olay çocuk ve ergenlerin kaygılarının artmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda çocuk ve ergenler kendi kaygılarına çözüm bulabilir. Bazen ise, çözüm bulamazlar.

Özellikle günümüzdeki yoğun rekabet, gelecekle, ailenin ve gencin okulla ilgili beklentileri kaygının ciddi biçimde artmasına neden olmaktadır.

Artan kaygı, içsel dengeyi bozmakta, gerilime yol açmaktadır. Sınavlar; gittikçe tehdit, tehlike içeren uyaranlara dönüşmektedir.   Sıklıkla sınav stresine, akademik başarı baskısına maruz kalmak bir süre sonra, çocuk ve ergenlerde; başarısızlık, yetersizlik, beceriksizlik, güçsüzlük türünde inançlara sebep olmaktadır. Olağan bir durum olan sınavlar, ölüm kalım meselesi gibi hayati anlamlar yaratmaktadır.

Kaygı; uykusuzluk, yemek yememe, dikkatini odaklayamama, okula gitmek istememe, oyun ve zevk verici etkinliklere ilgisizlik, okul başarısında düşüş, akran ilişkilerinde sorun, unutkanlık ve öğrenme sorunları biçiminde yansıyabilir.

EMDR;Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) çocuk ve ergenlerde, yetişkinlere oranla daha hızlı etki gösterdiği araştırmaların ortaya koyduğu verilerden biridir. Özellikle kaygı yönetiminde, çocuk ve ergenin içsel kaygılarını düzenlemesinde etkili olduğu kabul görmektedir.

Uyarlayıcı denilen bilgi işleme sistemi çocuklarda daha hızlıdır. Çocuklar, yetişkinlere oranla duygularını daha çok belli etme, yaşama eğilimdedirler. Sözel alandan ziyade bedensel ifadelere daha çok başvururlar. Araştırmalar; ciddi travmalara maruz kalmış çocuk ve ergenlerle yapılan EMDR terapilerinin anlamlı derecede etkili olduğunu ortaya koymuştur. EMDR sırasında duyumsal uyaranların çok çabuk devreye girdiği, zorunlu rahatlamaya neden olduğu savunulmaktadır.

Yaşananlara, geçmiş başarısızlıklara, yetersizliklere yönelik duygular yeniden canlandırılırken, terapistin de yardımıyla, çocuk-ergenler için travmatik-zorlayıcı anı, olay yeniden organize edilmektedir.

Çocuk ve ergenlerin terapisinde; çocuk-ergen odaklı aile terapisi, dinamik, bilişsel davranışçı terapilerle birlikte, var olan sorun ve çatışmaları çözme sürecini hızlandıran, tamamlayıcı bir unsur olarak da kullanılmaktadır.

“Artık bir durumu değiştirme imkanımız olmadığı zaman, kendimizi değiştirmek zorundayız demektir.” – Viktor Emil Frankl

1 Yorum

  • A.Gonca

    22 Şubat 2022

    Meryem hanımı tanıdığıma çok memnun oldum, terapi oldukça verimliydi. Seanslardan çok memnun kaldım. emdr ile normal seanslarda yüzleşemediğim sorunlar ile yüzleşebildim. Özellikle korkuları olan benim gibi arkadaşlara tavsiye ederim.

Yoruma Kapalı.