psk-rukiye-vatansever

Klinik Psk. Rukiye Vatansever

Sertifikalar

Derecelendirme

Danışan Memnuniyeti
100%
Tavsiye Oranı
100%
Uzmanlık Yeterliliği
100%

Uzmanlar

Klinik Psk. Rukiye Vatansever

Lisans eğitimini 2010 yılında St.Kliment Ohridski Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlamıştır. 2013 yılında yine aynı üniversiteden Klinik Psikoloji yüksek lisans programı ‘Yabancı kültürlere adaptasyon süreçleri ve aile ilişkileri’ konulu tez araştırması ile mezun olmuştur. Depresyon-panikatak tedavisi yapılan özel bir merkezde stajını tamamlamıştır.

2014 yılında çalışma hayatına başlamış olup ağırlıklı olarak; travma, kaygı bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, bağlanma problemleri, performans kaygısı, Çiftler Arasında/Aile İçi Çatışmalar-İletişim Sorunları gibi sıkıntılarla başvuran danışanlar ve ailelerle psikoterapi yapmaktadır.

Çocuklarda bilişsel performansın belirlenmesi ve geliştirilmesi, Sınav kaygısı, Çocuklarda Boşanma/Ebeveyn Ölümü sonrası Duygusal Problemler, Çocukluk Dönemi Korkuları, Dikkat Eksikliği, Öğrenme Güçlüğü alanlarında çalışmaktadır.

‘EMDR- Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’, ‘BDT- Bilişsel Davranışçı Terapi’, ‘Gottman Çift Terapisi’, ‘Sanat Terapisi’ ve ‘Deneyimsel Oyun Terapisi’ ilkeleri ve teknikleri ışığında psikoterapi yapmaktadır.

SERTİFİKALAR

 • AİP Perspektifinden Borderline Kişilik Bozukluğu ve EMDR ile Terapisi, Uzm. Psk. Derya Altınay, Kln. Psk. Mustafa Çetinkaya, 29-30 Nisan 1Mayıs 2022
 • Herkes için EMDR Terapisi ve İki elin diyaloğu Çalıştayı, Udi Oren, Nisan 2022
 • II. Düzey Çift EMDR Eğitimi, Kln. Psk. Ceren Kurtay Doğan, Şubat 2022
 • EMDR ile Çifti birlikte iyileştirmek; EMDR Uygulama Workshop’u, Kln. Psk. Ceren Kurtay Doğan, Aralık 2021
 • Çocuk EMDR Terapistinin Triatlonu, Kln. Psk. Pınar Fidancı, 2021
 • I. Theraplay Oyun ve Aile Terapileri Derneği Sempozyumu, Kasım 2021
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Travma İfadelerinin İzini sürmek Webinar, Prof. Byron Norton, Ekim 2021
 • EMDR ve İyileştiren Hikaye (Healing Story) Eğitimi, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Ekim 2021
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Borderline Ebeveynlik ve Çocuklara Etkisi Webinar, Prof. Byron Norton, Eylül 2021
 •  EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi Preworkshop, Robin Shapiro, 2021
 • 9-12 yaş sağlıklı cinsellik eğitici eğitimi-Psikoloji İstanbul- Gail Dines, Nilüfer Devecigil, Özge Çivci, 2021
 • 1. Seviye Theraplay Oyun Terapisi ve MEM Eğitimi, Nadis Eğitim & Danışmanlık, Aslı Candan Kodalak, 2021
 • Çocuk çizimlerinin projektif değerlendirilmesi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Uzm. Psk. Funda Akkapulu Aydın, 2019-2020
 • Çocuk ve Ergenlerle EMDR I. Düzey, Fide Danışmanlık, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, 2020
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV),Türk Psikologlar Derneği, Dr.Öğr.Üyesi Esra Güven, 2019
 • Gottman Çift Terapisi 2.Düzey, Psikoloji İstanbul, Uzm.Psk.Filiz Kaya, Dr. Psk. Özge Altan Aytun, 2019
 • Bilişsel davranışçı terapi eğitimi,(70 saat) Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, 2019

            Klinik değerlendirme ve vaka formülasyonu

            Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal kaygı

            Travma sonrası stres bozukluğu

            Obsesif-kompusif bozukluk

            Yaygın kaygı bozukluğu ve depresyon

 • Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR, Uzm.Psk.Derya Altınay,2019
 • Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları ve EMDR, Uzm. Kln. Psk. Asena Yurtsever, Dr.Kln. Psk. Ayşe Bombacı, 2019
 • Kompleks travması olan danışanlarla EMDR ile çalışmak ‘Söylenmeyeni duymak’-Uzm. Dr. Sümer Öztanrıöver, 2019
 • Çocuk ve yetişkin travmasında sanat terapisi ve kısa bilişsel müdahalelerin kullanımı- Dr. Klinik Psikolog Olcay Güner, Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç,2019
 • Rorschach, TAT yetişkin testi eğitimi- Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Doç. Dr. İrem Erdem Atak, 2018-2019
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 2. Düzey, Psikoloji İstanbul, Nilüfer Devecigil,2018
 • Gottman Çift Terapisi 1.Düzey, Psikoloji İstanbul, Uzm.Psk.Filiz Kaya, Dr. Psk. Özge Altan Aytun, 2018
 • Gebelik ve EMDR Workshop, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Doç. Dr. Önder Kavakçı, 2018
 • EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniği)2. DÜZEY EĞİTİMİ, Davranış bilimleri Enstitüsü, 2017
 • SOBECE- sosyal beceri kazandırma eğitimi, Sekoya Psikoloji,2017
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. düzey, Psikoloji İstanbul, 2017
 • CAS Cognitive assessment system, İstanbul Üniversitesi,2016
 • EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniği)1. DÜZEY EĞİTİMİ, Davranış bilimleri Enstitüsü, 2016
 • Aile Danışmanlığı eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2015
 • Klinik Eğitim ve Psikoterapi Programı (Anksiyete bozukluklarının terapisi, duygudurum bozukluklarının terapisi, yeme bozuklukları ve dürtü kontrol bozukluklarının terapisi, somatoform bozukluklarının terapisi)- Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Oluk, 2014
 • Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Vaka Süpervizyonu- Psikoterapist Özlem Şen, 2014

 

SEMİNERLER:

 

 • Ulusal EMDR Kongresi, 2021
 • Tuvalet geçişi semineri, Nilüfer Devecigil, 2021
 • Meme bırakma semineri, Nilüfer Devecigil, 2021
 • Porno kültüründe çocuk büyütmek, Psikoloji İstanbul, Dr. Gail Dines, 2021
 • Çocuklarda duyusal konular, Psikoloji İstanbul, Fizik Tedavi Uzmanı Sarah Steinborn Gökler, Ergoterapi Uzmanı Caroline De Biolley, 2021
 • Çiftlerle Çalışırken Psikobiyolojik Yaklaşım, PACT – Eda Arduman, Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi – Senem Zeytinoğlu, Psikolog Dr. Çift ve Aile Terapisti
 • Terapi Performansı-Terapist Hataları – Emre Konuk, Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi – Didem Doğan, Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Psikoloji Günleri- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. 2015
 • EMDR tekniği uygulamaları semineri- Ümran Korkmazlar, Kültür Üniversitesi,2015
 • Psikolojik ilk yardım ve travma sonrası stres bozukluğu, KİM Psikoloji,2016
 • Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. 2012
 • Gelişimsel Yetersizliği Bulunan Çocuklarda Davranış Sorunları ile Baş etme – Nova Özel Eğitim Rehabilitasyon Danışmanlık- Psikolog Özel Eğitim Uzmanı Sezgin Kartal,2012
 • Psikolojide Nicel ve Nitel Yöntemler Semineri- EUROPLAT, The European Network for Psychology Learning and Teaching – EC Erasmus Project,Sofya 2012

Uyguladığı testler:

 • RORSCHACH- Mürekkep Lekesi Testi
 • TAT – Tematik Algı Testi
 • Çocuk çizimleri- İnsan çiz, Ağaç çiz, Aile çiz
 • MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • CAS- (Cognitive Assessment System)
 • WÇZÖ-IV Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
 • MOXO – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi
 • Çocuklarda objektif değerlendirme testleri

Tavsiye Edenler

Tavsiye ve Yorumunuz

Uzmanlarımız hakkında tavsiye ve yorumlarınız bir diğer danışanlarımız için önem arz etmektedir.