Şikayetlerinize Dikkat Edin

Yakınmalarınız Travma Kaynaklı Olabilir

Travma denince akla; hayatı alt üst eden yaşam olayları gelir. Ancak araştırmaların gösterdiği önemli bir olgu; erken çocuklukta ve sonrasında tekrarlayan olumsuz yaşam olaylarının etkilerinin yarattığı sorunların oldukça ağır olabileceğini ortaya koymaktadır.
Tek bir travmatik olay yerine art arda pek çok olumsuz yaşantılar, tekrarlar, birikimsel etkilere neden olmaktadır. Psikoloji dilinde bu tür travmatik yaşantılara; kompleks travma denmektedir.
Tekrarlayan ihmal, aşağılama, küfür, duygusal uzaklık, duygusal reddetme, alay etme, küçümseme, lakap takma, duygusal, fiziksel, sosyal ihtiyaçların karşılanmaması kalıcı denebilecek rahatsızlıklara neden olmaktadır.
Travma kaynaklı sıklıkla görülen şikayetler nedir?
Her şey düzenli olsun isteme,
Temizlik ile aşırı uğraşmak, istediği gibi olmayınca aşırı gerginlik yaşama,
Hiçbir işi düzgün yamadığını düşünme, yakınma,
Çabucak pes etme, geri çekilme,
Kendine, etrafa yönelik yabancılık hisleri,
Kendini fiziksel, zihinsel, duygusal olarak beğenmeme (şişmanım, çirkinim, zayıfım, beceriksizim, korkağım, vb,…)
Çabuk öfkelenme, öfke kontrolünün olmaması,
Hata yapmaya yönelik korkular, yoğun ikilemler,
“Hep yalnız, hep terk edilen, hep önemsenmeyen” olduğuna inanma,
Eleştiriye dayanamama, eleştirilince saldırma ya da kaçınma davranışlarına yönelme,
İnsanlara güvenememe, yoğun şüphe duyguları
“Anlaşılmamışlık, önemsenmemişlik, değersizlik” gibi kendilik hakkında olumsuz düşüncelere sahip olma,
İnsanlarla olumlu ilişkiler kuramama, “hep kullanılma, kandırılmışlık, aldatılmışlık” düşünceleri içinde olma,
Kaybetmeye yönelik yoğun korku, evham, vesvese,
Kontrolü kaybetmeye yönelik yoğun endişe…
Yukarda sayılan şikayetler sıklıkla karşınıza çıkıyorsa, yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkiler. Geçmişte yaşanmış olanlar değiştirilemez. Ancak psikolojik destek süreci ile geçmişin olumsuz etkilerini sınırlamak ve hayattan zevk alarak yaşamak mümkündür.

Leave a reply