Kronik Travma Belirtileri

Kompleks Travma Belirtileri nelerdir?

Çaresizlik, güçsüzlük, yetersizlik hisleri ve düşüncelerinin çokluğu, Bedensel hastalıklarda artış (özellikle fiziksel kaynağın bulunmadığı, “psikolojik” denilen rahatsızlıklarda) Umutsuzluk, Öznefret, özkızgınlık, özyıkıcılık…

Öfke kontrolsüzlüğü, çok çabuk ve aşırı öfkelenme, sakinleşememe,
Kendine zarar verici davranışlar, umursamaz, boş veren, pervasız, aşırı risk alma davranış ve tutumları,
Kendine, insanlara, dünyaya yönelik düşmancıl duygu, düşünce ve davranışlar,
Sosyal ilişkilerde bozukluk, tutarsızlık, istikrarsız ilişkiler,
Birbirine çok zıt davranışlarda bulunma, farklı iki insan gibi davranma,
Çaresizlik, güçsüzlük, yetersizlik hisleri ve düşüncelerinin çokluğu,
Bedensel hastalıklarda artış (özellikle fiziksel kaynağın bulunmadığı, “psikolojik” denilen rahatsızlıklarda)
Umutsuzluk,
Öznefret, özkızgınlık, özyıkıcılık,
Kuşkuculuk,
Zihinsel karmaşa içinde olma,
Suçluluk duygu ve düşünceleri yaşama,
Utanç duygularının yoğun yaşanması,
Çok küçük yaşam olaylarından bile aşırı uyarılma, etkilenme, eski haline dönememe, travmatize olma,
Kendini “kurban” gibi hissetme…

Leave a reply