EMDR Zihne Açılan Pencere

Zihne Açılan Pencere! EMDR

EMDR yani Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme; diğer bütün terapilerle entegre edilip kullanılabilen bir tedavi yaklaşımıdır.

Temeli; her iki beyin yarım küresini aynı anda aktive ederek, işlenmemiş, uyumsuz anıların işlenmesi, uyumlu hale getirilmesidir.

Her iki beyin yarım küresi; göz hareketleri ile uyarılabileceği gibi işitsel, dokunsal yollarla da çalıştırılabilir. Çift yönlü uyarımlar ile; probleme kaynaklık eden en eski anıdan başlayarak çalışılır.

Geçmiş, şimdi ve geleceği ele alan üç yönlü bir yaklaşım sunar. Geçmişteki olumsuzluk yaratan anılar değiştikçe, etkileri bugüne yansır. Ayrıca geçmişteki olumsuz olayları bugünde tetikleyen unsurlarda ele alınır. Geleceğe yönelik olumlu değişimlere kaynaklık eder. 

Kişinin baş etme kaynaklarını güçlendirmek üzere, performans geliştirme için de kullanılır.

EMDR Terapisinde; 8 aşamalı belirli protokollerle çalışılır. Kurallar açık ve nettir.

Sadece büyük travmalarda değil, daha küçük ölçekli, ancak süreğen travmatik yaşantıların olumsuz etkilerini gidermede de yaygın olarak kullanılmaktadır.

EMDR, öğrenme& bilgi işleme modelini temel alır. Geçmişteki anı ağları, akıl sağlığının olduğu kadar, ruh sağlığını olumsuz etkileyen hastalık, semptom, sorunların da kaynağıdır. Eğer; uygun biçimde işlenmemiş, rahatsızlık verici, adaptatif hale gelmemiş anılar; yeniden işlenirse, artık rahatsızlık verici olmaktan çıkar. Olumsuz düşünce ve duygulara sebep olan anı, yeni bilgilere kaynaklık etmeye başlar. Yani artık eski anı dönüşür, uyumsal bilgi olarak yeniden depolanır.

EMDR diğer terapi yaklaşımları olan; Psiko Dinamik, Bilişsel Davranışçı, Deneyimsel, Şema Terapi, Sistemik terapilerle birlikte kullanılabilir.

Dünya sağlık Örgütü (WHO), ABD Psikiyatri Birliği, İsraeli National Council For Mental Health gibi kurumlar tarafından önerilen etkinliği kanıtlanmış bir terapi yaklaşımıdır.

The team discovered that 42% of the shooters had experienced early childhood trauma and exposure to violence at a young age, such as physical or sexual abuse, having a parent commit suicide, bullying, or witnessing domestic violence. More than 80% had reached a crisis point in the hours, weeks, or months leading up to the incident.