EMDR Terapi Nedir

EMDR Göz Hareketleri İle Terapi

Sistematik Göz Harekteleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi; Francine Shapiro tarafından 1980 li yıllarda keşfedilmeye başalanan bir terapi yaklaşımıdır.
İlk zamanlar sadece Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma(EMD) terapisi olarak savaş travması yaşamış gazilere uygulanır. Daha sonraki süreçte; Shapiro ve arkadaşları Emdr’ı geliştirmeye devam ederler. EMD ,daha sonra EMDr, EMDR Terapisi farklı hastalık, travmalara yönelik olarak farklı protoklollerle gelişmeye devam etmektedir.
Travmalar yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Ruh ve beden sağlığı çalışanları da, ruhun ve bedenin acılarını dindirmeye çalışırlar. EMDR tam da; ruh ve beden acılarının kesiştiği bir kavşakta,şifa kaynağını harekete geçiren bir terapi yaklaşımıdır.

Diğer bütün terapi yaklaşımlarıyla entegre edilebilmesi de ayrıca avantajdır.
Acil durum,felaket ve toplumsal terör mağdurları için vazgeçilmez bir şifa bulma aracıdır.

Diğer Konular

  • EMDR Nasıl Çalışır

    Bilişsel beyin ve duygusal beyinin veri işleme kapasitesi sorunsuz çalışırsa, yani beyin yaşananlara anlam verilebilmiş

  • EMDR Nasıl Çalışır

    Bilişsel beyin ve duygusal beyinin veri işleme kapasitesi sorunsuz çalışırsa, yani beyin yaşananlara anlam verilebilmiş