EMDR Terapisinde Acının Silinmesi

EMDR Terapisinde Duyarsızlaştırma Nasıl Yapılır?

EMDR Terapisinin duyarsızlaştırma çalışmasında, herhangi bir ilaç ya da hipnoz gibi telkin yöntemleri uygulanmaz.

EMDR Terapisinin duyarsızlaştırma çalışmasında, herhangi bir ilaç ya da hipnoz gibi telkin yöntemleri uygulanmaz.

EMDR da; 8 aşamalı ve her aşaması belli bir protokol çerçevesinde belirlenmiş; duyarsızlaştırma ve yeniden işleme evresi bulunur.

EMDR da; Duyarsızlaştırma denen olay; kişiye çift yönlü görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik uyarılar verilmesi ile gerçekleşir. Sıklıkla görsel, işitsel uyarılar kullanılmaktadır. Her iki beyni hedef alan çift yönlü uyarımlar ile zihinsel işleme süreci tetiklenir.

EMDR Terapisinde; önceden, terapist ve danışanın üzerinde anlaştıkları olumsuz bir anıya ve olumsuz düşünceye odaklanarak çift yönlü uyarımla çalışmaya başlanır.

Geçmişe yönelik anı üzerinde çalışırken, geçmişte de yaşanmış olumsuz, acı ve üzüntü verici duygular, bunlara bağlı bedensel hisler, gerginlikler yeniden ortaya çıkabilir. Geçmişe ait anıya dair sinirsel kanallar uyarılır ve zihinsel işleme gerçekleşir. Beynin kendi kendini iyileştirme kapasitesi devreye girer. Geçmişte olduğu gibi depolanmış bellek izleri, Adaptif (Uyumsal Bilgi işleme) Bilgi İşleme (AİP)süreci sayesinde değişmeye başlar.

Çocukken bir öğretmenin bağırması ile korkan ve çişini tutamayıp yapan birinin, “tehlikedeyim, kimseye güvenemem, kendimi koruyamam, beceriksizim…” türündeki bir düşüncesi, yıllarca kişiye acı ve utanç verebilir. Kişide bu anı ile kök salan; sosyal kaygı, kaçınma gibi sorunlar olabilir.

EMDR Terapisi sonrası aynı kişi aynı olumsuz olayı daha nötr biçimde ifade eder. Kendine ait olumsuzluk içeren, özdeğer ve özsaygısını düşüren olay çözümlenir. Bir film izlemeye benzetilebilir. Filmi danışan izler.
EMDR Terapisi film izlemeye benzetilebilir.

Filmin başında kötü, acı verici sahneler bulunur. Oradaki kahraman “yetersiz, beceriksiz, utanç içinde, kendini tehlikede hisseden biridir.” Çift yönlü uyarılarla film ilerler. İlerledikçe sahneler ve kahraman değişmeye başlar. Filmin sonuna doğru artık kahraman kendine gelir, güçlenir, özsaygısı artar. Özdeğer gelişir. Film sonuçta, mutlu sonla biter.

EMDR da; Terapist “Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” aşamalarında; pasiftir. Sadece danışana rehberlik eden biri konumundadır. Filmi izleyen değil, filmi izleyeni takip eden ve gerektiğinde destek olandır. Danışanın veri işleme kapasitesi devrededir sadece.

Diğer Konular

  • EMDR Kullanım Alanları

    Her türlü Fobi,Panik Bozukluk, Depresyon, Sosyal Anksiyete, Sınav/performans kaygısı, yeme bozuklukları

  • EMDR Aşamaları Nedir

    Danışanın travmatik anı ile karşılaşmaya ve onarmaya hazır olup olmadığının gözden geçirilmesi gereklidir.